EĞİTİM PROGRAMI

6 Ekim 2018

 

A Şubesi

B Şubesi

10:00-10:40 Açılış Konuşması ve Genel Bilgiler
10:40-11:00 Kahve Arası
11:00-11:40 Veri Toplama Araçlarının Ön test olarak uygulanması
11:40-12:00 Kahve Arası
12:00-12:40 Araştırma ve Bilimsel Yöntem Nedir?

13 Ekim 2018

  A Şubesi

B Şubesi

10:00-10:40 Literatür tarama/Araştırma Problemi/Örneklemin belirlenmesi
10:40-11:00 Kahve Arası
11:00-11:40 Konular ile ilgili uygulama çalışmaları
11:40-12:00 Kahve Arası
12:00-12:40 Konular ile ilgili uygulama çalışmaları

20 Ekim 2018

  A Şubesi

B Şubesi

10:00-10:40 Nicel Araştırma Yöntemleri Nitel Araştırma Yöntemleri
10:40-11:00 Kahve Arası
11:00-11:40 Konu ile ilgili uygulama çalışmaları Konu ile ilgili uygulama çalışmaları
11:40-12:00 Kahve Arası
12:00-12:40 Konu ile ilgili uygulama çalışmaları Konu ile ilgili uygulama çalışmaları

27 Ekim 2018

10:00-10:40 Nitel Araştırma Yöntemleri Nicel Araştırma Yöntemleri
10:40-11:00 Kahve Arası
11:00-11:40 Konu ile ilgili uygulama çalışmaları Konu ile ilgili uygulama çalışmaları
11:40-12:00 Kahve Arası
12:00-12:40 Konu ile ilgili uygulama çalışmaları Konu ile ilgili uygulama çalışmaları

3 Kasım 2018

10:00-10:40 Nitel veri toplama araçları ve analizi Nicel veri toplama araçları ve analizi
10:40-11:00 Kahve Arası
11:00-11:40 NVivo ve diğer nitel veri analizi uygulamaları SPSS ile veri analizi uygulamaları
11:40-12:00 Kahve Arası
12:00-12:40 NVivo ve diğer nitel veri analizi uygulamaları SPSS ile veri analizi uygulamaları

11 Kasım 2018

10:00-10:40 NVivo ve diğer nitel veri analizi uygulamaları SPSS ile veri analizi uygulamaları
10:40-11:00 Kahve Arası
11:00-11:40 Nicel veri toplama araçları ve analizi Nitel veri toplama araçları ve analizi
11:40-12:00 Kahve Arası
12:00-12:40 SPSS ile veri analizi uygulamaları NVivo ve diğer nitel veri analizi uygulamaları

17 Kasım 2018

10:00-10:40 SPSS ile veri analizi uygulamaları NVivo ve diğer nitel veri analizi uygulamaları
10:40-11:00 Kahve Arası
11:00-11:40 SPSS ile veri analizi uygulamaları NVivo ve diğer nitel veri analizi uygulamaları
11:40-12:00 Kahve Arası
12:00-12:40 Bilimsel araştırmada etik

24 Kasım 2018

10:00-10:40

Raporlaştırma
10:40-11:00 Kahve Arası
11:00-11:40 Veri Toplama Araçlarının Son test olarak uygulanması
11:40-12:00 Kahve Arası
12:00-12:40

Kapanış konuşması ve Katılım Belgelerinin Teslim Edilmesi